Mail Box FAQ Contact Us Site Map
 
 
Home
Research
Resident
Annual Research
News
Education & Meetings
Download
About Scipath
 
 เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560  
     เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใน 31 ม.ค.60 รายละเอียดตามที่แนบ
 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Research Award และรางวัล Best Abstract of the Year Award   
     ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้เสนอชื่อสมาชิกอายุรแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล Research Award และ รางวัล Best Abstract of the Year Award ภายใน 31 ม.ค.59 รายละเอียดตามที่แนบ
 ประชาสัมพันธ์ official journal of PMK medical college  
     ประชาสัมพันธ์ Website: Official journal of PMK medical college ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถส่ง submit manuscript ได้ที่ http://www.jaseanmd.org/home.php
 สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้   
     ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานหน่วยวิจัย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร จพสท. ฉบับพิเศษ  
     สพว.รพ.รร.๖/วพม. จะดำเนินการจัดพิมพ์บทความงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร จพสท. ในปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด รพ.รร.๖ และ วพม. ที่ทำงานวิจัยทางการแพทย์ สามารถตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขอเชิญผู้สนใจส่งนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบพิมพ์ของ จพสท. เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว โดยส่งต้นฉบับได้ที่ E-mail : ord.jmed@gmail.com ภายใน 31 สิงหาคม 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 93681 กด 2 0-2354-9084
 ราชวิทยาลัยฯแจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  
     ตามที่ราชวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2558 นั้น คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อการนำเสนอรอบสุดท้าย รายนามตามสิ่งที่แนบมาด้วย
 สารจากชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (ThaiTECT 2014)  
     
 สภาวิจัยแห่งชาติประกาศการรับเสนอการวิจัย ประจำปี 2558  
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเนอการวิจัย โดย Download แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ http://www.nrms.go.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมานี้**
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง   
     วช. ร่วมกับ สวรส. ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์" โดบแบ่งการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 1. การฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 2. การฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาโครงร่างการวิจัยทางคลินิก" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตตุลาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ 02-832-9232 (คุณ สุจีรา อาจเจริญ)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม   
     ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง "Essentails of GCP for the New Coming Investigator" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า (รายละเอียดสอบถาม : พ.อ.หญิง กัตติกา พงษ์ศิริ โทร 02-354-7600-28 ต่อ 94297) ติดต่อลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น
 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Principles of Health Sciences Research Ethics" ในระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์ *ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / download ที่ www.cphs.chula.ac.th หรือสอบถาม 02-218-8230 (คุณ อัญชลี เปรมมณี)
 รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation  
     คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่นำเสนอเป็น Free Papers (Oral Presentation) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี
 รายชื่อ ข้อปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์  
     คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยนำเสนอเป็น Poster Presentation โดยมีการนำเสนอทั้งสิ้น 3 วัน คือวันที่ 24, 25 และ 26 เมษายน 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ บริเวณทางเดินหน้าห้อง Hall A1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วม Vote เพื่อให้คะแนน Poster จำนวน 2 Poster เพื่อหาผลงานวิจัย Best Poster of the Day ผู้ที่ได้รับการ Vote สูงสุดจะได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยฯ
 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร จพสท.  
     เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่ทำงานวิจัยทางการแพทย์ ร่วมส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. โดยสามารถสอบถาม และส่งบทความได้ที่ สพว.รพ.รร.๖/วพม. หรือ e-mail: pcm.jmed@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณนิรุจน์ โทร 02-354-9084 หรือ 02-354-7600 ต่อ 93681 กด 2)
 แจ้งข่าว แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1  
     แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สามารถ download slide powerpoint สำหรับ present Research Progression ได้ที่นี่
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Standard Course in Clinical trials 2014  
     ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.57 ณ อาคารแพทย์พัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 สนับสนุน อ.วิชัย เป็นผู้สมัครรั้งประธานราชวิทยาลัยฯ  
     
 ขอให้ร่วมส่งรายชื่อผู้ที่ต้องการนำเสนอ การประกวดผลงานวิจัยในรายการ Research Award และ Best Abstract of the Year Award 2014  
     ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีรางวัล Research Award และ Best Abstract of the Year Award 2014 ขึ้น จึงขอให้ท่านกรุณาเสนอชื่อสมาชิกอายุรแพทย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 พร้อมแนบแบบฟอร์ม ระเบียบการพิจารณามาด้วย
 RCPT Research Coaching Club  
     การจัดระบ และให้คำรึกษาปัญหาองการทำงานวิจัย อาทิเช่น ขั้นตอนการทำโครงร่างงานวิจัยและระบีบวิธีวิจัย การเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยฯ อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ
 การสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ The 13th Congress of The Asian Society of Transplantation  
     งานประชุมวิชาการ The 13th Congress of The Asian Society of Transplantation (CAST 2013) ณ Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2556
 ระบบการลงเทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (Clinical Trials Registry)  
     เปิดให้ลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกทุกประเภทฟรีแล้ววันนี้
 การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยต้นสังกัด สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการวิจัยซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการตัดจ่ายเวชภัณฑ์ในการทำหัตถการ